Pas op voor nepfacturen

Let op voor nepfacturen van nl domeinhost en domeinhost Nederland

Zie ook het originele artikel op de site van SIDN.

Factuur niet betalen en fraude melden

Wij raden iedereen die een factuur van het bedrijf NL Domein Host en/of Domeinhost Nederlandontvangt deze niet te betalen. Het is verstandig direct een klacht in te dienen bij het Steunpunt Acquisitiefraude via fraudemeldpunt.nl. Wij adviseren bij uw klacht ook een kopie van de factuur mee te sturen. Door de klachten te bundelen kan het Steunpunt Acquisitiefraude de fraude sneller bestrijden.

Wat doen NL Domein Host en Domeinhost Nederland?

De bedrijven versturen facturen voor een zogenaamd geleverde dienst, waarbij het veelal gaat om domeinnaamregistraties. Onderaan, in de kleine letters, leest u dat het om een offerte gaat, niet om een factuur. Hun handelsnaam en website suggereren bovendien dat uitingen afkomstig zijn van een leverancier van domeinnaamregistratiediensten (registrar).

Een email ziet er ongeveer zo uit:
 

Geachte heer / mevrouw,

Bijgevoegd vindt u de specificatie aangaande uw domeinregistratie voor 2018 / 2019.

Hopelijk u naar behoren te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

 

Petra Van Dijk

Klantenservice

NL Domein Host